:قوانین سایت
با سایت های غیر اخلاقی تبادل بنر نمی کنیم
با سایت هایی که بازدید کمتر از 100ای پی در روز دارند تبادل بنر نمی کنیم
با سایت های رغیب(هم موضوع)تبادل بنر نمی کنیم

کد بنر ما

صفحه اصلی سایت
تبادل بنر با **عنوان وبلاگ شما**
404
404

404

404

404

404
404

به صفحه ی تبادل بنر با **عنوان وبلاگ شما** خوش امدید

برای تبادل بنر با ما ابتدا قوانین تبادل را بخوانید.
در صورت رعایت نکردن قوانین تبادل بنر صورت نمی گیرد